|

Partner

1996 yılında kurulan DW Turner, Güneybatı’nın alanında her konuda hizmet veren lider stratejik iletişim firmalarından biri haline gelmiştir. DW Turner, yerel, bölgesel ve ulusal çerçevede mesaj geliştirme, tanıtım, stratejik konu ve olayların yönetimi, halkla ve medya ile ilişkiler konularındaki deneyimi ile salt bir halkla ilişkiler firması olmaktan çok öte bir konumdadır.

Müşterileri arasında sigortacılık, çok-uluslu tüketim malları, internet, software, telekomünikasyon ve enerji şirketlerinin yanısıra sağlık kuruluşları, toplumsal gruplar, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, yerel, bölgesel (eyalet) ve ulusal politika kampanyaları da yer almaktadır. Müşterilerimiz, “tüm kampanyaların ölçülebilir ve hakiki sonuçları vardır” felsefemizin olumlu sonuçlarını bizzat gördüler. Satışların ve marka tanıtımının artmasından seçimlerde oy çoğunluğu zaferine kadar uzanan her türlü başarının ardında iyi planlanmış, iyi yönetilmiş iletişim stratejileri yer almaktadır.